جندی شاپور (البرز)

علمی فرهنگی

295-5.JPG

 آشکارساز عظیم در زیر یخ‌های قطب جنوب، نشانه‌های احتمالی از نخستین نوترینوهای با منشأ خارج از منظومه شمسی را بدست آورده است.به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آشکارساز IceCube شامل 86 رشته هرکدام با 60 آشکارساز نوری حساس است که در عمق یخ‌های قطب جنوب قرار دارد.برخورد نادر نوترینوها با هسته اتم‌ها در عمق یخ باعث تولید تشعشع کوتاهی می‌شود که توسط آشکارساز قابل مشاهده است و با کمک بیش از پنج هزار آشکارساز، امکان شکار نوترینوهایی که از خارج از منظومه شمسی به زمین می‌رسند، فراهم می‌شود.نوترینوها در جو زمین نیز تولید می‌شوند و آشکارساز IceCube قادر به شکار حدود 100 هزار نوترینو در هر سال است، اما تلاش‌های قبلی برای ایزوله کردن نوترینوهای ایجاد شده در فرآیندهای کیهانی دوردست با شکست مواجه شده بودند.در ماه آوریل 2013 میلادی تیم تحقیقاتی این آشکارساز از کشف دو نوترینو با نام مستعار Bert‌ و Ernie‌ خبر دادند که سطح انرژی بالای آنها حکایت از منشأ کیهانی داشت. تاکنون 26 رویداد با انرژی مشابه شناسایی شده‌اند که منشأ کیهانی نوترینوها را تأیید می‌کند.نتایج این مطالعه در سمپوزیوم اخترفیزیک ذرات IceCube در شهر مدیسون ارائه شده است.

 

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:یخ‌های قطب جنوب,نوترینوها, IceCube ,منظومه شمسی ,2013 ,سمپوزیوم اخترفیزیک ذرات,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:باکس آفیس,فیلمهای جدید,فیلم,فیلمهای برتر,سینما,2013,برترین های باکس آفیس,week of 15 March 2013,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

باکس آفیسweek of 15 February 2013.جندی شاپور البرز

ثبت دامنه آسایشگاه خیریه کهریزک
نویسنده: پیمان کیان. ׀ تاریخ: برچسب:باکس آفیس,فیلمهای جدید,فیلم,فیلمهای برتر,سینما,2013,برترین های باکس آفیس,week of 15 February 2013,, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 233 صفحه بعد

CopyRight| 2009 , scientific.alborz.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com